Обработка за молци и акари

С края на зимата идва и проблемът с вълнените дрехи. Лесно можем да ги приберем и да им сложим нафталин, но дали това е най-доброто решение? Със сигурност нафталинът е най-лесния и популярен начин за предпазването от молци . Но това не е добре нито за здравето ни, нито за околната среда. А и миризмата е доста дразнеща.
Според Американската агенция за опазване на околната среда (EPA) препаратите против молци са токсични. Те съдържат нафтален и парадихлоро бензен, за които е доказано, че са карциногени. Продължителното вдишване на техните пари може да причини проблеми с централната нервна система, черния дроб, кожата, да доведе до главоболие и много други неприятни последици за здравето ни. Дори добре пакетираните и внимателно използвани препарати срещу молци могат да причинят проблеми. Ограниченото им използване у дома също крие риск, особено за децата.

BEST CLEAN предлага обработка на дрехите така, че акарите и молците се унищожават чрез използването на парфюми и отблъскващи компоненти. Вредителите, дори и да снесат яйца върху дрехата, загиват до 24 часа. Така дрехите ни остават запазени за по-дълго време.

BEST CLEAN предлага почистване и обработка против акари и на одеяла, пухени синтетични завивки, калъфи за матраци, ковертюри, покривки завеси и пердета.