С грижа за околната среда

Защитата на водата, почвата и въздуха са част от нашата бизнес стратегия. Те идват под формата на ограничаване на емисиите, икономично използване на вода и енергия, разделно събиране на отпадъците и други.

Решенията, които са безопасни за околната среда са преобладаващи в курса на развитие на нашата компания. Ние сме първото ателие в София, което предлага услугата Ует клийнинг или още т.нар. Аква клийнинг; Мокро почистване или Водно почистване. 

Аква клийнинга е най-сигурният метод за почистване на дрехите, използвайки биоразградими химикали. Според агенция по околна среда (EPA), Аква клийнинга е най-безопасният професионален метод за почистване на дрехи. Той не използва опасни химически препарати, не генерира опасни отпадъци, нито замърсява въздуха и води до намаляване на потенциала за замърсяване на водата и почвата . Специализираните препарати, използвани в мокрия чист процес, са по-меки от препаратите за пране у дома . Всички продукти се изхвърлят в канала и лесно се премахват от местните съоръжение за пречистване на отпадъчни води. При него се почиства с икономичен разход на вода и енергия в сравнение със сухото почистване (или още химическо чистене).

Професионалното мокро почистване е супер екологично и е предпочитана алтернатива на химическо чистене.